Wie we zijn

Stadslab Roermond

 

Stadslab Roermond, opgericht door drie Roermondse architecten, Peter Kortekaas, Alexander Augustus en Eric Brugman, is een platform en kennisnetwerk dat zich richt op de gebouwde omgeving van Roermond. Hierbij gaat het vooral over de relatie van die gebouwde omgeving met de dagelijkse realiteit van de inwoners van Roermond. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over leegstand, veiligheid, toegankelijkheid, huisvesting, behoefte aan voorzieningen; thema’s die groter zijn dan enkel de gebouwde omgeving.

 

Het doel is kennisuitwisseling, het stimuleren van co-creatie en het in gang zetten van initiatieven die anders tot stand komen dan vanuit een traditionele projectmatige drive. De betrokkenheid van anderen is daarbij essentieel. Stadslab Roermond is dan ook een interactief platform. Op die manier werken we aan oplossingen voor problemen die groter zijn dan we zelf, waar traditionele marktpartijen geen brood in zien of waar simpelweg niet genoeg aandacht voor is. Het gaat om het programmeren en agenderen van onderwerpen die ertoe doen in een stedelijke omgeving.

 

We bevinden ons in een tijd van verschuiving van top-down plannen naar bottom-up ontwikkelingen, van het plannen in eindbeelden naar het organiseren van kleinschalige pilotprojecten. En die zaken zijn niet voorbehouden aan een specifieke groep, maar gaan iedereen aan. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet meer automatisch het domein van bouw gerelateerde partijen. Het staat op dit moment volledig vrij wie ideeën laat gebeuren. Dat biedt kansen. En dat is waar Stadslab Roermond zich mee bezighoudt. En wie dat aanspreekt die nodigen we uit met ons mee te doen. Ons doel: ”Making good ideas happen."

11/2018

Verbeterplan entree binnenstad Stationstunnel in uitvoering

 

Nadat de gemeenteraad in juli van dit jaar groen licht gaf voor de plannen, gaat nu eindelijk de schop in de grond. De oplevering staat gepland voor mei 2019.

 

Kijk hier voor de Projectdefinitie en hier voor het Voorontwerp.

07/2017

De nieuwe N280, een gemiste kans voor Roermond

 

Binnenkort wordt voor een slordige 60 miljoen Euro de rijksweg N280 vertimmerd om daarmee na jaren van collectieve ergernis eindelijk een einde te maken aan alle verkeersproblemen in en rondom onze stad; de bittere bijsmaak van het overweldigende succes van het Designer Outlet dat tegenwoordig jaarlijks al meer dan zes miljoen bezoekers trekt. Echter behalve het gemor over de eindeloze verkeersopstoppingen op de Duitse feestdagen, wordt in Roermond ook al jaren geklaagd over de slechte verbinding tussen het DOC en de binnenstad die door diezelfde N280 strikt van elkaar gescheiden worden. Het is daarom opmerkelijk dat aan dit onderwerp in de nieuwe plannen geen enkele aandacht is geschonken. De N280 blijft dus ook in de toekomst een onneembare barrière en dat is zeker economisch gezien een enorme gemiste kans.

 

Als Stadslab hebben we daarom de stoute schoenen aangetrokken en op eigen initiatief onderzocht hoe we de binnenstad, het Outlet en straks ook Jazz City nader tot elkaar zouden kunnen brengen. De oplossing bleek verrassend eenvoudig! Immers, door de N280 plaatselijk te verlagen, ontstaat op een steenworp van de Markt, net buiten de oude imposante noordelijke stadsmuren die nu nog geheel onder het maaiveld verborgen zitten, ruimte voor een prachtig stadspark die onze binnenstad en het Outlet in de toekomst op een aangename en natuurlijke wijze met elkaar zou kunnen verbinden.

 

En mooiste van dit alles is dat deze enorme aanwinst met eeuwigheidswaarde voor onze overwegend stenige stad volledig zou worden gefinancierd door de vele Duitse, Chinese en Russische toeristen die de binnenstad van Roermond in de toekomst ongetwijfeld wel zouden weten te vinden. Een gratis stadspark voor alle Roermondenaren dat er nu waarschijnlijk nooit zal komen.

06/2016

Roermond aan de Steigers

En de winnaars zijn......

 

Drie winnaars en vier eervolle vermeldingen! Dat is de uitkomst van de ideeënwedstrijd “Roermond aan de Steigers”, waarvan de prijsuitreiking zaterdag 18 juni plaatsvond in het Cuypershuis. De deskundige jury, bestaande uit Jeannine Hövelings (conservator Cuypershuis), Raja Fick-Moussaoui (wethouder Roermond) en Martijn van Bussel (stedenbouwkundige buroSTUB), oordeelde als volgt:

 

1e prijs:

Maasstad Roermond

Serge Coumans

 

2e prijs:

Roermond aan de steigers

Josiane Hamans

 

3e prijs:

Boardwalk Roermond

Ward Bergen & Daniel M. Meier

 

Eervolle vermelding:

Preuve van een bekwaamheid

Arthur Middelkamp

 

Eervolle vermelding:

Roermondenaarssteiger

Wim de Kwaasteniet

 

Eervolle vermelding:

Venetië aan de Roer

Tim van Riel

 

Eervolle vermelding:

Roermond aan de steigers

Tanja Puts

 

Kijk hier voor het juryrapport.

 

Op de oproep van Stadslab Roermond en het Cuypershuis om ideeën aan te dragen die van Roermond de ultieme duurzame waterstad zullen maken, kwamen maar liefst 32 inzendingen binnen. Betrokken burgers, bedrijven en instanties uit Roermond maar ook van ver buiten de stadsgrenzen, produceerden samen een veelkleurige variëteit aan gedurfde statements, tot de verbeelding sprekende collages, elegante voorstellen en wilde plannen.

 

Als het aan de prijswinnaars ligt, staat er in het land van Maas en Roer de komende jaren heel wat te gebeuren. Zo groeit de Voorstad in het winnende plan Maasstad Roermond van Serge Coumans uit tot een volwassen havenkwartier waarbij de nu verlaten Maasboulevard wordt opgewaardeerd tot een dubbeldeks Maaspromenade. Hier kan men, van alle gemakken voorzien, het water beleven als nooit tevoren. Ook tweede prijswinnaar Josiane Hamans ziet volop kansen aan het water en stelt met veel aandacht voor de sociaal-maatschappelijke kant van de opgave een interessante mix voor van drijvende paviljoens, stadsstrandjes en een “groene” brug voor voetgangers en fietsers naar de overzijde van de Maas. De derde prijs gaat naar het duo Ward Bergen en Daniel M. Meier voor hun plan Boardwalk Roermond waarin de landtong bij haven “La Bonne Aventure” elegant wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk eiland met volop aanbod voor de waterrecreant.

 

Het Stadslab is ook deze keer meer dan tevreden over het overweldigende resultaat van de open oproep. Dit kan een mooi begin zijn van een stad die het water in de komende jaren zal gaan herontdekken en daarom gaan we snel met de prijswinnaars aan de slag om samen te kijken hoe hun ideeën hieraan kunnen bijdragen.

04/2016

Subsidie "Experimenteren met Stadslabs"

 

In 2015 ontvangt het Stadslab Roermond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie om onderzoek te doen naar het functioneren van Stadslabs. Het resultaat is een interessante zelfreflectie waarbij het Stadslab helder inzicht geeft in het wel en wee van een Stadslab.

 

Het verslag met de titel "Van experiment naar realisatie" vindt u hier.

03/2016

Verbeterplan entree binnenstad Stationstunnel gereed

 

Stadslab kreeg eind 2015 van de gemeente Roermond opdracht  een verbeterplan op te stellen voor de oostelijke toegang tot de binnenstad via de alom bekende en beruchte Stationstunnel. De plannen zijn inmiddels gereed. Kijk hier voor de Projectdefinitie en hier voor het Voorontwerp.

01/2016

Subsidie "Anders werken aan urgente opgaven"

 

In 2016 ontvangt het Stadslab Roermond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie om onderzoek te doen naar de verspreiding van het stadslab-denken in ruimtelijke, economische en sociaal maatschappelijke sectoren en specifiek het uitdiepen van het gedachtegoed ten aanzien van het stadslab-denken zelf. Zelf weten we wat we onder stadslab-denken verstaan, maar hoe zit dat bij anderen.

18/06/2016

Architectuurdag

 

Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Architectuur werd op zaterdag 18 juni in Roermond de tweede Architectuurdag georganiseerd. Anders dan vorig jaar, werden deze keer geen gerealiseerde projecten belicht maar blikten we met de prijsuitreiking van de prijsvraag "Roermond aan de Steigers" vooruit naar de toekomst van onze stad en haar relatie met het water, één van de meest gewaardeerde thema's van de toekomstvisie "Roermond in 2030".

 

2014-2015

Stadslab Live

 

Stadslab Live, mede mogelijk gemaakt door het Cuypershuis, is onze mobiele werkplek waar we in het zicht van iedere geïnteresseerde burger aan onze plannen werken.

 

 

2013

Roermond in de Steigers

 

In nauwe samenwerking met Museum het Cuypershuis, schrijft Stadslab Roermond in april 2013 de prijsvraag “Roermond in de Steigers” uit. Een open oproep waarbij iedereen wordt uitgenodigd ideeën aan te dragen voor een viertal vergeten locaties in de binnenstad van Roermond: een oude donkere spoortunnel, een winderige onoverzichtelijke parkeergarage, een blikkerig geasfalteerd pleintje en een roemruchte uitgaansstraat in de herfst van haar bestaan. Plekken die elke Roermondenaar kent en die al jaren kampen met een negatief imago.

 

Op de oproep komen maar liefst 44 inzendingen binnen, een overweldigend resultaat! Betrokken burgers, bedrijven en instanties uit Roermond maar ook van ver buiten de stadsgrenzen, hebben samen een kleurrijke variëteit aan gedurfde statements, tot de verbeelding sprekende collages, elegante voorstellen en wilde plannen geproduceerd. De ontknoping vindt plaats op 22 juni 2013, de Dag van de Architectuur. Tijdens een spannende bijeenkomst maakt de onafhankelijke jury voor ieder van de vier locaties een winnende inzending bekend.

 

Als het aan de prijswinnaars ligt, staat er in de binnenstad van Roermond de komende jaren heel wat te gebeuren. Zo wordt de Veldstraat door Ton van Zoest omgedoopt tot een multiculturele bazar-boulevard die als toeristische trekpleister een strategische positie inneemt op de route van het station naar het Outlet en extra bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad brengt. De parkeergarage, onder handen genomen door Ulrich Kloth en Thei Moors, wordt in een comfortabele jas van stedelijk groen gehesen waarmee deze onder de noemer van “CO2 machine” de uitstoot van haar “huurders” gaat compenseren. Tegelijkertijd maakt de uitnodigende groene wand van deze desolate omgeving een plek om naar uit te zien. Het duo Erwin Elschott en Jesse van Keeken werd zelfs bekroond voor twee plannen. Op het Wilhelminaplein plaatsen ze een kleurrijk “Autohuis” - een volautomatische bovengrondse parkeergarage – waarmee ruimte beschikbaar komt voor een afgeschermde stadstuin. Niet minder ambitieus, is hun plan voor de Oude Spoortunnel waar een ingenieus stelsel van bruggen en stedelijke balkons wordt ingezet om de weggestopte tunnel van een hoogwaardige buitenruimte te voorzien en voetgangers, fietsers en auto’s van elkaar te scheiden.

 

2015-2019

Verbeteren entree binnenstad Stationstunnel

 

Tot halverwege de vorige eeuw vormden de spoorlijnen een scherpe oostelijke begrenzing van de stad Roermond. Toen het station met de stadsuitbreidingen aan de oostelijke zijde van het spoor, plotseling een meer centrale ligging in de stad kreeg, ontstond acuut de behoefte aan een verbinding tussen het oude stadscentrum en de nieuwe oostelijke stadsflank. Hierop werd begin jaren vijftig, naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn, een Rotterdamse architect en geen onbekende van de Nederlandse Spoorwegen, een moderne Stationstunnel gebouwd.

 

De drie tunnelbuizen, die vanwege hun karakteristieke verschijningsvorm tegenwoordig als gemeentelijk monument te boek staan, hebben de afgelopen zestig jaar zichtbaar veel meegemaakt. De problemen met het onderhoud, het aanzien en de sociale veiligheid tekenen zich immers duidelijk af hetgeen de tunnel inmiddels zonder twijfel tot de minst geliefde oostelijke toegang van de binnenstad maakt. Vanwege dit alles heeft de gemeente Roermond middelen vrijgemaakt om de oostelijke toegang tot de binnenstad via de Stationstunnel te verbeteren.

 

Stadslab Roermond heeft de afgelopen maanden intensief aan een verbeterplan gewerkt. Kijk hier voor de Projectdefinitie en hier voor het Voorontwerp.

2015-2019

Project Veldwerk

 

De Veldstraat is onbetwist een van de meest roemruchte straten van de stad. In het verleden staat zij immers symbool voor het wilde nachtleven in de bisdomstad. Echter, mede vanwege de toenemende aantrekkingskracht vanuit andere locaties binnen de stad, lopen de mensen haar, in hun zoektocht naar nachtelijk vertier, steeds vaker voorbij. Hierdoor geraakt de uitgaansstraat van weleer langzaam in een identiteitscrisis en kunnen de verpaupering en de alom beruchte neerwaartse spiraal genadeloos toeslaan. Op dit moment kwijnen de laatst overgebleven barretjes en kroegjes er weg waarmee pijnlijk duidelijk wordt dat de horeca hier geen toekomst meer heeft.

 

Bewoners, vastgoedeigenaren en de gemeente Roermond zien in dat de ontwikkeling van de Veldstraat de afgelopen jaren is achtergebleven en een structurele ingreep noodzakelijk is.

 

Project Veldwerk heeft als ambitie de Veldstraat te herbestemmen als een binnenstedelijke zone voor nieuwe bedrijvigheid. Centraal hierbij staan het renoveren en transformeren van bestaand vastgoed, het herinrichten van de straat en het aantrekken van een nieuwe categorie ondernemers die elkaar wederzijds zullen versterken om zodoende uit te kunnen groeien tot een waar creatief collectief.

 

Het eerste pand dat binnen deze kaders een nieuwe bestemming tegemoet mag zien, is Veldstraat 3.

2014

Visie Stationsgebied

 

Onderdeel van het onderzoek naar de Oude Spoortunnel vormt een visie over het stationsgebied.

 

Deze bestaat uit een analyse van de knelpunten gevolgd door een integrale oplossing voor het gehele gebied.

2014

Door to Table

 

Op uitnodiging van Huybregts Beheer, eigenaar van het aan de Godsweerdersingel gelegen voormalige belastingkantoor, onderzoeken we de mogelijkheden om de bestaande inrichting van het gebouw straks, wanneer deze wordt herontwikkeld tot Rura Nova, een tweede leven te geven.

 

Het resultaat is een kleurrijke tafel welke geheel is samengesteld uit deuren en kozijnen.

Heb jij ook ideeën over onze stad en wil je eens samen met ons brainstormen, neem dan contact met ons op!

 

 

 

 

 

 

Stadslab Roermond

info@stadslabroermond.nl

Copyright © 2019 Stadslab Roermond

Mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Contact

Projecten

Activiteiten

Nieuws